วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ประวัติพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย


พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 

            เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์กลุ่มหนึ่งนำโดย อาจารย์ดวงแก้วพิทยากร ศิลป์ ที่สนใจการสร้างหุ่นขี้ผึ้ง และศึกษาค้นคว้าทดลองเป็นเวลานานกว่า 10 ปี จึงประสบความสำเร็จ สามารถสร้างหุ่น ขี้ผึ้งยุคใหม่จากไฟเบอร์กลาสที่มีความคงทน ประณีต งดงาม เหมือนคนจริงที่สุด จนคณะผู้ร่วมงานเห็นสมควรที่ จะสนับสนุนให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและศิลปินไทย จึงเริ่มโครงการก่อตั้งพิพิธ ภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ไทยในปี พ.ศ. 2525 สำหรับเป็นสถานที่สร้างและจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส เพื่อการ อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของเยาวชน โดยปัจจุบันมีหุ่นไฟเบอร์กลาสทั้งหมด 120 รูปอาคารพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยนี้เป็นอาคารสองชั้น โดยมีการจัด แสดง ด้วยกันสองชั้นคือ ชั้นล่าง จัดแสดงหุ่นชุดต่างๆ เช่น ชุดพระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริย์ราชวงค์จักรี, พระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, ชุดพระอริยสงฆ์, ชุดมุมหนึ่งของชีวิต เป็นต้น

รูปทางเข้าตึกพิพิธภัณฑ์ สาว ๆ ถ่ายรูปก่อนเข้าตึก

รูปในห้องพระมหากษัตริย์ ทั้ง 8 พระองค์

ยังมีการละเล่นแบบไทย ๆ มีมากมายถ้าอยากรู้ต้องมาเองนะค่ะ


รูปหมู่กับนายฝรั่ง

เดินเหนื่อยแล้วก็มีที่นั่งพักนะค่ะ
มีจุดขายของที่ระลึกด้วยค่ะวีดีโอกิจกรรมวิชาคอมพิวเตอร์ "พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย"


หากทุกคนอยากไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ให้ไปตามข้อมูลข้างล่างนี้ค่ะ

ข้อมูลทั่วไปพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
เปิดเข้าชมทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น. วันเสาร์- อาทิตย์ ,วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 18.00 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 10 บาท พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวช นักศึกษาในเครื่องแบบ 20 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 034 332 60
7 และ 034 332 109
การเดินทางไปพระราชวังสนามจันทร์
1.รถยนต์ส่วนตัว 
จากสะพานปิ่นเกล้า ใช้เส้นทางถนน ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ผ่านชุมทางต่างระดับพุทธมณฑล ตรงไปข้ามสะพานข้าม แม่น้ำนครชัยศรีอีกราว 3 กิโลเมตร จะเห็นทางเข้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยทางขวามือ
2.โดยสารสาธารณะ 
รถประจำทาง นั่งรถสายกรุงเทพฯ - นครปฐม (สายใหม่) ที่สายใต้ใหม่ ลงหน้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย รถตู้ข้าง โลตัส ปิ่นเกล้า สาย กรุงเทพฯ - นครปฐม ลงหน้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
เก็บตกภาพทีมงาน